ÖZEL HABERLER Haber Girişi : 14 Kasım 2023 14:02

Kiracı, kiraladığı evi kiralayabilir mi?

Kiracı, kiraladığı evi kiralayabilir mi?

Son dönemde ev sabinini kiraya verdiği evi başkalarına kiraladığı ile ilgili şikayetler artarken Antalya'daki gayrimenkul danışmanları konuya açıklık getirdi.

ŞAHİN: KİRALAYAMAZ VE DEVREDEMEZ

Antalya'da gayrimenkul danışmanlığı yapan Meltem Şahin, "Kiracı evden fiziken çıkıp eve bir tanışını veya akrabasını oturtmuş olabilir. Evi tamamen farklı bir kişiye kiraya vermiş olabilir. Borçlar kanunu madde 322/2 maddesine göre “Kiracı, konut ve çatılı işyeri kiralarında, kiraya verenin yazılı rızası olmadıkça, kiralananı başkasına kiralayamayacağı gibi, kullanım hakkını da devredemez.” Evi boşaltıp başka birisine devreden kiracıyı bu maddeye dayanarak tahliye etme şansı doğmaktadır" ifadelerini kullandı.

YÜKÜMLÜLÜĞE AYKIRI DAVRANIŞ

Meltem Şahin, "Borçlar kanunu madde 316 ya göre Kiracı, kiralananı, sözleşmeye uygun olarak özenle kullanmak ve kiralananın bulunduğu taşınmazda oturan kişiler ile komşulara gerekli saygıyı göstermekle yükümlüdür. Kiracının bu yükümlülüğüne aykırı davranması durumunda kiraya veren, konut ve çatılı işyeri kirasında, en az otuz gün süre vererek, aykırılığın giderilmesi, aksi takdirde sözleşmeyi feshedeceği konusunda yazılı bir ihtarda bulunur. Konut ve çatılı işyeri kirasında, kiracının kiralanana kasten ağır bir zarar vermesi, kiracıya verilecek sürenin yararsız olacağının anlaşılması veya kiracının bu yükümlülüğe aykırı davranışının kiraya veren veya aynı taşınmazda oturan kişiler ile komşular bakımından çekilmez olması durumlarında kiraya veren, yazılı bir bildirimle sözleşmeyi hemen feshedebilir" açıklamasında bulundu.

ÖZÇELİK:RIZASI YOKSA KİRALAYAMAZ

Gayrimenkul danışmanı İrem Özçelik, "Kiracı ile ev sahibinin arasında yapmış olduğu sözleşmeye göre bu durum değişilik gösterir. Fakat ev sahibinin yazılı rızası yok ise kiracı bir başkasına daireyi kiralayamaz. Kiraladığı takdirde, kiracıya sözleşmesine aykırılık nedeniyle tahliyesine, kiralanan yeri izinsiz devralanın ise fuzuli işgalci konumunda olması nedeniyle tahliyesine karar verilecebileceğini söyleyebilirim.  Bundan öncesinde aykırılığın giderilmesi için ihtarname gönderilip 30 gün süre verilmesi gerekiyor . 30 Günün sonunda tahliye davası açılır" şeklinde konuştu.

ZARAR VERMEMEK ÖNEMLİ

İrem Özçelik, "Türk Borçlar Kanunun alt kira ve kullanım hakkının devri başlıklı 322. maddesine göre;  kiracı, kiraya verene zarar verecek bir değişikliğe yol açmamak koşuluyla, kiralananı tamamen veya kısmen başkasına kiraya verebileceği gibi, kullanım hakkını da başkasına devredebilir. Kiracı, konut ve çatılı işyeri kiralarında, kiraya verenin yazılı rızası olmadıkça, kiralananı başkasına kiralayamayacağı gibi, kullanım hakkını da devredemez. Alt kiracı, kiralananı kiracıya tanınandan başka biçimde kullandığı takdirde kiracı, kiraya verene karşı sorumlu olur. Bu durumda kiraya veren, kiracısına karşı sahip olduğu hakları alt kiracıya veya kullanım hakkını devralana karşı da kullanabilir. Kiracı ancak, kiralananda değişiklik yapmamak koşuluyla kullanım hakkını başka bir kiracıya verebilir. Konut ve çatılı işyeri kiralarında alt kiraya verebilmesi için yazılı rıza alınması gerekmektedir. Adi kira sözleşmelerinde alt kira sözleşmesi kiraya verene zarar vermemek kaydıyla ki asıl kira sözleşmesinde alt kira yasağına ilişkin hüküm bulunmaması halinde yapılabilir. Zarar vermeden anlaşılması gereken kiralananın öngörülen kullanma amacı dışında yapılan değişikliklerin tamamıdır" açıklamasında bulundu.

Haber: Yalçın KÜÇÜK