• SUR YAPIIIIIII
ÖZEL HABERLER Haber Girişi : 29 Mart 2024 11:02

'Çok kazanandan çok alınsın'

'Çok kazanandan çok alınsın'

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Antalya İl Temsilcisi Cemil Ünal, "Çalışanlara uygulanan vergi sistemi adil ve doğru değil. Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınmalı. Yapılacak düzenlemelerle ücretli çalışanlar üzerindeki vergi yükü hafifletilmeli" dedi.

Türkiye’de, gelir vergisi ödeyenlerin çoğunluğunu ücretlilerin oluşturduğunu, gelir ve kazanç üzerinden alınan verginin yaklaşık üçte ikisinin ücretliler tarafından ödendiğini söyleyen Başkan Ünal, "Çalışanlara uygulanan vergi sistemi adil ve doğru değil. Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınmalı. Yapılacak düzenlemelerle ücretli çalışanlar üzerindeki vergi yükü hafifletilmeli" ifadelerini kullandı.

ÖZEL SEKTÖRDE SENDİKA YOK

Türkiye’de işçilerin sendikalaşma oranının düşük oluşuna dikkat çeken Cemil Ünal, sendikalı işçilerin yaklaşık yarısının kamu çalışanlarından oluştuğunu ifade etti ve sendikaların, özel sektörde sendikal örgütlülüğü artırma çabalarını yoğunlaştırması gerektiğini söyledi.

GÜÇLÜ SENDİKA GÜÇLÜ DEMOKRASİ

Sendikal örgütlenmenin önündeki her türlü engelin kaldırılmasını ve işveren ya da bürokratik baskı olmadan sendikal örgütlenmenin sağlanabilmesini isteyen Başkan Cemil Ünal şu ifadeleri kullandı: “Tüm siyasi partilerden sendikal örgütlenme konusundaki samimiyetlerini göstermelerini bekliyoruz. Milletvekilleri ve siyasetçiler, öncelikle kendi iş yerlerinde sendikal örgütlenmenin önündeki engelleri kaldırsın. Çalışma hayatındaki birçok sorunun temel nedeni sendikasızlık. Daha iyi bir çalışma hayatının, daha iyi mali ve sosyal hakların yolu sendikalaşmadan geçer. Sendikanın olduğu yerde emek sömürüsü ve hiçbir kayıt dışılık olmaz. Sendikalı çalışan sayısı arttıkça, sendikalar güçlendikçe ülkemiz güçlenir, demokrasimiz güçlenir.”

SOFRADAKİ LOKMA KÜÇÜLÜYOR

Çalışma hayatının çözüm bekleyen önemli sorunları olduğunu söyleyen Türk-İş Antalya İl Temsilcisi Cemil Ünal, "İşçiler, emekçiler, emekliler ve tüm kesimler yüksek enflasyonun olumsuz etkilerini ağır bir şekilde yaşıyor. Yüksek enflasyon ücretleri eritirken, çalışanların alım gücünü önemli ölçüde düşürdü. Çalışanların sofrasındaki lokmayı her geçen gün küçülten bu süreç kabul edilemez” dedi.

Gıdadan akaryakıta, elektrikten doğal gaza varıncaya kadar birçok ürün ve hizmete günbegün gelen zamlar, artık baş edilemez bir hal aldığını aktaran Cemil Ünal, "Ücret artışlarının enflasyonu arkadan takip etmesiyle hiçbir meseleyi çözemeyiz. Çalışanların ücret ve gelirleri ne zaman enflasyonun üzerine geçerse, satın alma gücü artışı sağlanırsa o zaman geçim meselesi çözülür" dedi.

Haber: Yalçın KÜÇÜK