ÖZEL HABERLER Haber Girişi : 04 Temmuz 2024 15:02

'Başka bir dünya yok!'

'Başka bir dünya yok!'

TEMA Vakfı Konyaaltı İlçe Temsilcisi Av. Sitare Alkım Ünver iklim değişikliğine dikkat çekerken çevreye karşı duyarlı olunması çağrısında bulundu ve "Başka bir dünyamız yok" dedi.


İklim değişikliğinin bugüne kadar insanlığın karşılaştığı en büyük ortak sorun olduğu bugün Dünya’nın en prestijli kurumları ve bilim insanları tarafından kabul edildiğini dile getiren Ünver, "Bugün gelinen nokta itibarıyla iklim değişikliği, değişiklikte yaşanan hız ve bu değişikliğe karşı alınması gereken önlemlerin ivediliği sebebiyle iklim krizi olarak tanımlanmaktadır. TEMA Vakfı, iklim değişikliğinin; geri dönülemez noktaya gelmeden ve dünyanın üzerine medeniyetlerimizi kurduğumuz koşullarını kaybetmeden durdurulması gerektiğini savunmaktadır" ifadelerini kullandı.


ORTAK PROJELER ÜRETİLİYOR
TEMA Vakfı'nın, iklim değişikliği konusunda politikalar geliştirmekte ve bunları karar vericiler ile paylaştığını söyleyen Sitare Alkım Ünver, "Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine (UNFCCC), Türkiye’den gözlemci olarak akredite olan ilk Sivil Toplum Kuruluşu olarak, uluslararası süreçleri yakından takip etmekte ve bu süreçleri etkileme konusunda diğer Sivil Toplum Kuruluşları ile birlikte çalışmaktadır. Ortak politikalar üreten ve iklim değişikliği konusunda çalışan EEB  ve CAN-E gibi sivil toplum ağlarında etkin rol almaktadır. Bu ağlar sayesinde, uluslararası politika yapma süreçlerini etkileyerek, iklim değişikliği konusundaki küresel sorumluluğunu da yerine getirmektedir" şeklinde konuştu.

KÖMÜRLÜ TERMİK SANTRALLER KAPATILMALI
Uluslararası alandaki deneyimin yanı sıra TEMA Vakfı'nın, Türkiye’de de iklim değişikliği konusunda kapasite artırma ve farkındalık yaratma projeleri sürdürdüğünün altını çizen Av. Ünver, "Uluslararası alandaki deneyimini, Türkiye’deki diğer paydaşlarla paylaşan Vakıf, Türkiye’nin iklim değişikliği konusunda üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmek için çalışmalar yürütmektedir. Bir yandan iklim değişikliği ile mücadele için farkındalık yaratmaya yönelik çalışmalar yaparken bir yandan da iklim değişikliğine sebep olan yatırımları ve hükümet politikalarını yakından izlemektedir. Bu bağlamda iklim değişikliğiyle mücadelenin en temel adımı olan fosil yakıtlardan çıkış için kömür madenciliğinin terk edilmesi ve kömürlü termik santrallerin kapatılması yönünde projeler yürütmektedir" açıklamasında bulundu.

İKLİM ELÇİLERİ PROJESİ HAYATTA 
TEMA Vakfı Konyaaltı İlçe Temsilcisi Av. Sitare Alkım Ünver açıklamasını şöyle sürdürüdü: "TEMA Vakfı, Türkiye’nin mutlak sera gazı azaltım hedefi belirlemesi ve iklim değişikliği ile mücadele ve uyum konularında doğru stratejilerin katılımcı yöntemle belirlenmesi için çalışmalarını sürdürmektedir. TEMA Vakfı, yalnızca ulusal ve uluslararası düzeyde değil yerel yönetimler düzeyinde de iklim değişikliği ile mücadelenin önemini vurgulamaktadır. Bu doğrultuda; TEMA Vakfı katılımcı ve bütüncül hazırlanacak İklim Eylem Planları çalışmalarını desteklemekte, temsilcilerinin iklim eylem planlarına ilişkin kapasitelerinin artırılmasına ve yerel yönetimlerden bu yönde talepte bulunmaya yönelik çalışmalar yapmaktadır. Vakfın bu kapsamda yaptığı çalışmalardan biri İklim Elçileri Projesi’dir. Proje kapsamında TEMA Vakfı gönüllülerinin iklim değişikliğiyle ilgili kapasitesinin artırılmasına, gönüllülerin “iklim elçileri” olarak kentlerinde savunuculuk yapmasına, karar alıcılarla diyalogun geliştirilmesine ve yerel-ulusal medyada iklim konusunda haberler yayınlanmasına ilişkin çalışmalar yapılmıştır. "

Haber: Yalçın KÜÇÜK