• SUR YAPIIIIIII
GÜNDEM Haber Girişi : 16 Mart 2023 10:16

“Trajikomik bir durum"

“Trajikomik bir durum
CHP Muratpasa Belediyesi Meclis ÜyesiYük. İnş. Müh. Gürsel Güler, Güzeloba Mahallesi 3676 ada 21 parseldeki imar plan değişikliği ile ilgili başkan Ümit Uysal’a destek verdi.

CHP Muratpasa Belediyesi Meclis ÜyesiYük. İnş. Müh. Gürsel Güler, Güzeloba Mahallesi 3676 ada 21 parseldeki imar plan değişikliği ile ilgili  başkan Ümit Uysal’a destek verdi.

 

CHP Muratpasa Belediyesi Meclis Üyesi Yük. İnş. Müh. Gürsel Güler, Güzeloba Mahallesi 3676 ada 21 parseldeki imar plan değişikliği ile ilgili Başkan Ümit Uysal'ın tavrı ve Muratpaşa Belediye meclisinin bu konudaki tutumunun tamamen doğru olduğunu belirterek, “Muratpasa Belediyesi’nin iptal ettiği bir plan notu Antalya Büyükşehir Belediyesince geri konulunca problem oluşmuştur. Sanki Muratpasa Belediyesinden kaynaklı bir problem varmış gibi tekrar Muratpaşa Belediyesi’ne iade ediliyor. Tam trajikomik bir durum" dedi.

 

 

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın tavrı ve Muratpaşa Belediye meclisinin bu konudaki tutumunun tamamen doğru olduğunun altını çizen Güler, “Muratpasa Belediyesi’nin iptal ettiği bir plan notu Antalya Büyükşehir Belediyesince geri konulunca problem oluşmuştur. Sanki Muratpasa Belediyesinden kaynaklı bir problem varmış gibi tekrar Muratpaşa Belediyesi’ne iade ediliyor. Tam trajikomik bir durum" diye konuştu.

 

TEKNİK ESASI ANLATTI

Güler, şöyle konuştu: ”Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinde 13.03.2023 tarihinde görüşülen Güzeloba Mahallesi 3676 ada 21 parseldeki imar plan değişikliği ile ilgili işin teknik esası şudur:Öncelikle konunun daha net anlaşılması açısından bilmeyen dostlar için bazı teknik bilgiler verilmesi gerekiyor.İmar plan tadilatları mevzuat gereği üst ölçekli plandan alt ölçekli planlara doğru hiyerarşik bir sıra ile yapılır.1/100000 Çevre şehircilik Bakanlığı, 1/50000 Çevre şehircilik bakanlığı, 1/25000 çevre şehircilik bakanlığı, 1/5000 Büyükşehir Belediyesi yetki ve kapsamında (Büyükşehir değilse ilgili Belediyesince), 1/1000 ilçe belediyesi yetki ve kapsamında (1/1000'lik yapma,onama ve değiştirme yetkisi aynı zamanda Büyükşehir Belediyesinde de olmakla birlikte genel olarak ilçe belediyelerinin düzenlediği 1/1000'lik planlar yasa ve yönetmelikler açısından bir engel yok ise Büyükşehir belediyelerince ilçe belediyelerinden geldiği şekilde önce Büyükşehir imar komisyonuna havale edilir ve daha sonra komisyon önerisi aynen veya değiştirilerek Büyükşehir belediye meclisinde oylanır).”

 

ONAY MAKAMI MECLİSTİR

Çevre Şehircilik Bakanlığınca ilgili illeri kapsayacak şekilde düzenlenen, bizi ilgilendiren kısmıyla Antalya- Burdur- Isparta illerini kapsayan1/100000 çevre düzeni planına uygun olarak, 1/50000 ve 1/25000 ölçekli oluşturulan Çevre Düzeni Planları çerçevesinde

bahsi geçen parsel için Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 1/25000'lik plana uygun olarak 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği yapılarak bir üst plan olan 1/25000'lik plana uygun şekilde onaylanmıştır.1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapma yetkisi Muratpaşa Belediyesi’nde olduğundan, Antalya Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 1/5000 ölçekli nazım imar planı çerçevesinde yani bir üst plana uygun olarak ilgili mülk sahiplerinin Muratpaşa Belediyesinden yazılı talebi doğrultusunda 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ve plan notları talebi olmuştur. Belediyeler mevzuatı gereği parasal konuları plan bütçe komisyonuna,imar plan değişiklikleri konularını ise imar komisyonlarına sevk etmek zorundadır.Muratpaşa Belediyesine mülk sahipleri tarafından yapılan 1/1000'lik uygulama imar plan tadilatı ve plan notları başvurusu mevzuat gereği önce Muratpaşa Belediyesi imar komisyonuna sevk edilmiştir. Burada özellikle bir noktanın altını çizmek gerekirse, belediyelerde yasa gereği yukarıda bahsi geçen konuların ilgili komisyonlara havale edilmesi zorunlu olsa da esasen bu komisyonların önerdiği konular Belediye meclislerinde değiştirilerek veya aynen kabul edilebilir. Komisyon kararları tavsiye ve öneri niteliği taşıdığından esas onay makamı Belediye meclisleridir.”

 

PROBLEM VE TARTIŞMALAR

“Bu çerçevede, 1/1000'lik plan değişikliği Muratpaşa Belediyesi imar komisyonu tarafından öneri raporu düzenlenerek Muratpasa Belediye meclisine sunulmuştur.Daha önce değinildiği üzere komisyon raporları öneri ve tavsiye niteliği taşıdığı için Muratpaşa Belediye Meclisince, plan notlarına yasal askı sürecinde yapılan itirazlar da göz önüne alınarak, Muratpaşa Belediyesi 1/1000'lik imar plan değişikliği ile ilgili imar komisyon raporundaki ‘subasman kotu kuzeydeki yoldan alınacaktır’ plan notu ibaresini 05.01.2023 tarihinde yapılan Muratpaşa belediye meclisinde kaldırmıştır ve bu haliyle Muratpaşa belediye meclisince 1/1000'lik uygulama imar planı ve diğer plan notları yasa ve yönetmeliklere uygun olarak rant oluşturmayacak şekilde onaylanmıştır.

Böylelikle Muratpaşa belediye meclisince iptal edilerek ‘Subasman kotu kuzeyden alınacaktır’ ibaresi plan notlarından çıkarılarak yapılmış olan 1/1000'lik uygulama imar plan değişikliği bir üst belediye olan Antalya Büyükşehir Belediyesine sevk edilmiştir.

Antalya Büyükşehir Belediyesine Muratpaşa belediyesince plan notu iptal edilerek bu şekilde sevk edilen 1/1000'lik plan değişikliği ve plan notları mevzuat gereği Antalya Büyükşehir Belediyesince Antalya Büyükşehir Belediyesi meclisi tarafından Büyükşehir imar komisyonuna havale edilmiştir.Problem ve tartışmalar ise tamda bu noktada başlamıştır.”

 

İŞİN ASLI ŞU?

“Antalya Büyükşehir Belediyesi imar komisyonu tarafından, Muratpasa Belediyesince iptal edilen ‘Subasman kotu kuzeydeki yoldan alınacaktır’ plan notu ibaresi yeniden eklenerek, yani Muratpasa Belediyesinin aldığı kararın aksine kaldırılan plan notunu yeniden koyarak 1/1000'lik plan değişikliğini ve plan notlarını Antalya Büyükşehir Belediye Meclisine önermiş ve Antalya Büyükşehir belediye meclisi ‘subasman kotu kuzeydeki yoldan alınacaktır’ plan notu ibaresi eklenen komisyon raporu doğrultusunda Muratpasa belediye meclisinin aldığı kararın aksi yönde plan notu ekleyerek ve değişiklik yaparak 1/1000'lik planı ve plan notlarını kabul etmiştir.Peki!Antalya Büyükşehir Belediyesinin, Muratpaşa Belediyesinin düzenlediği 1/1000'lik planda böyle bir değişiklik yapma yetkisi var mı?

Evet, yasal olarak var.Yani Muratpasa Belediyesince iptal edilen plan notu ile ilgili olarak Antalya Büyükşehir Belediyesi, ‘hayır kardeşim sen ‘subasman kotu kuzeydeki yoldan alınacaktır’ibaresini plan notlarına askı sürecindeki itirazları göz önüne alıp iptal edip bana göndermişsin ama ben üst belediye olarak bu plan notunu tekrar ekleyerek 1/1000'lik planını ve plan notlarının tamamını onaylıyorum’ der mi? Der.Dedi zaten.Diyebilir mi?Evet diyebilir.Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi böyle dedi ama Başkan Böcek kamuoyundaki tepkileride gözetip yasal hakkını kullanarak bu kararı veto edip Büyükşehir meclisine geri iade etti. Geri iade edilme sebebi zaten Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘subasman kotu kuzeydeki yoldan alınacaktır’ ifadesini içeren ve eklenen bu plan notu idi.Muratpaşa Belediyesinin istemediği,iptal ederek onayladığı rant içeren,kamuoyunun tepkisini çeken plan notu maddesi Büyükşehir Belediyesince eklenmişti.13.03.2023 tarihli Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisinde bu konu yine gündemdeydi.”

 

‘M.PAŞA HATALI’İZLENİMİ YARATILIYOR

“Ne oldu?Muratpasa Belediye Başkanı Ümit Uysal çok net, açık ve teknik olarak çok da doğru bir şekilde Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinde olması gerekeni ifade etti.Ümit Uysal ne dedi?Dedi ki ‘Sayın Başkan,sayın meclis üyeleri, rant oluşturacağı için bizim tarafımızdan iptal edilen ‘Subasman kotu kuzeydeki yoldan alınacaktır’plan notu ibaresini geçen mecliste ekleyerek onaylamıştınız.Şimdi yapılması gereken mecliste Muratpasa Belediyesinin aldığı kararı Büyükşehir’e gönderdiğimiz şekilde yani ‘Subasman kotu kuzeydeki yoldan alınacaktır’ plan notu ibaresini Büyükşehir meclisinde iptal ederek onaylayalım’ ilgili belediyesinden geldiği gibi kabuk edersek konu halloluyor,neden simdi bu konuyu hemen çözmüyoruz’dedi.Haklı olarak tabiri caizse isyan etti.Antalya Büyükşehir Belediye meclisinin tek yapması gereken husus ilgili belediyesinden geldiği şekliyle 1/1000'lik plan değişikliğinin ve plan notunun iptal edilmiş haliyle kabulüydü.Bu yapılmadı.Ve tekrar Muratpaşa Belediyesi’ne iadesine karar verildi.Muratpaşa Belediyesi zaten rant oluşmasın diyerek ‘Subasman kotu kuzeydeki yoldan alınacaktır’plan notu ibaresini iptal ederek karar vermiş ve Büyükşehir Belediyesine göndermiş. Büyükşehir Belediyesi Muratpaşa’nın iptal ettiği plan notunu tekrar ekliyor. Buna kamuoyundan rant oluşuyor. İtiraza gelince veto edilip tekrar Büyükşehir meclis gündemine alınıyor ve Muratpasa Belediyesi’nin bir hatası varmış izlenimiyle kamuoyu yanıltılmaya çalışılıyor.”

 

ALGI OPERASYONU YAPILIYOR

“Teknik ve mevzuat konusuna çok da vakıf olmayan vatandaşlarımıza maalesef algı operasyonu yapılıyor.Antalya Büyükşehir Belediyesi kendi yanlışının üstünü örtmek için çok komik bir şekilde plan değişikliğini ilgili Belediyesine iade etme kararı alıyor.Bazı bilenler bilmiyormuş gibi davranıyor, bazı bilmeyenlerde teknik konuları biliyormuş gibi ahkam keserek süslü konuşmalar yapıyorlar.Ne yapacak Muratpaşa Belediyesi? Zaten yapmış gerekeni rantı iptal ederek Büyükşehir’e göndermiş.Şunu da belirtmekte fayda var.İlçe belediyeleri bir üst plana yani Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği 1/5000'lik plana uygun şekilde 1/1000'lik planı yapmak zorunda. Bu plan değişiklikleri mülk sahiplerince talep edilirken plan değişiklik taleplerine özel plan notları da ekleyerek talepte bulunabilirler. İlgili belediyesince planı onaylayıp(mevzuat açısından sıkıntı yok ise onaylamak zorunda) talep edilen ek plan notlarını iptal edebilir.Muratpaşa Belediyesi de planı onaylamış ilave(rant) oluşturan plan notlarından birini iptal etmiştir.Burada 1/1000'lik plan değişikliği ile ilgili bir sorun yoktur. Sorun bir adet plan notunun iptal edilip edilmeme sorunudur.Muratpaşa Belediyesinin iptal ettiği bir plan notu Antalya Büyükşehir Belediyesince tekrar konulmak istenmiş tepkiler üzerine kamuoyuna yansıyan bu durum yaşanmıştır.Bu kadar basit.İşin özeti:Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın tavrı ve Muratpaşa belediye meclisinin bu konudaki tutumu tamamen doğrudur.Muratpaşa Belediyesi’nin iptal ettiği bir plan notu Antalya Büyükşehir Belediyesince geri konulunca problem oluşmuştur. Sanki Muratpaşa Belediyesinden kaynaklı bir problem varmış gibi tekrar Muratpaşa Belediyesi’ne iade ediliyor.Tam trajikomik bir durum.“

 

Kubilay ELDEMİRCİ

 

Yorum Yaz
  • UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik yorumları onaylanmamaktadır.