• sr3
SİYASET Haber Girişi : 23 Ocak 2023 19:13

Kreşlerin sorunları çözüm bekliyor

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, geçen hafta, Tüm Özel Okul Öncesi Eğitim Kurumları ve Çocuk Kulüpleri Dernekleri Federasyonu (TOKEFED) TBMM’de ağırladı ve sektörle ilgili sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, geçen hafta, Tüm Özel Okul Öncesi Eğitim Kurumları ve
Çocuk Kulüpleri Dernekleri Federasyonu (TOKEFED) TBMM’de ağırladı ve sektörle ilgili sorunlar
hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Arı şu açıklamalarda bulundu:
“En önemli varlıklarımız olan çocuklarımızın güvenli ortamlarda eğitim almaları ve
bakımlarının yapılması sosyal devletin sorumluluğudur. Özellikle çalışan ve çalışmak isteyen kadınların
iş hayatında ve sosyal hayatlarında var olabilmeleri için kreşlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyacın
kamu eliyle karşılanması gerekmektedir.
Çocuklarımızın daha temiz ortamlarda büyümesi, daha sağlıklı besinler alması hepimiz için
hayatidir. Veliler çocuklarını bu standartları taşıyan özel kreş, gündüz bakım evleri ve çocuk kulüpleri
ile özel anaokullarına göndermeye çalışmaktadır. Ancak günümüzde yaşanan ekonomik ve sosyal
sıkıntılar yüzünden velilerimiz bu konuda zorlanmaktadır.”
Arı, sektörün sorunlarını soru önergeleriyle TBMM gündemine taşıdı. Arı verdiği soru
önergelerinde İlgili bakanlıklara şu soruları sordu:
“Konu ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ’ye :
Bakanlığınızca, Okul öncesi eğitim kurumlarının hizmetlerindeki KDV oranının %1 düşürmek
için bir çalışmanız var mıdır?
Bakanlığınızca, özel okul öncesi eğitim kurumlarının hizmetlerinin devamlılığını sürdürmeleri
için kurumlara SGK teşviki verilmesi ya da istihdamı artırmak ile ilgili çalışmanız var mıdır?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’a:
Bakanlığınızca, özel okul öncesi eğitim kurumlarına çocuklarını kayıt ettirmek istedikleri halde
artan fiyatlardan kaynaklı çocuklarını gönderemeyen velilere destek vermek amacıyla bir çalışmanız
var mıdır?
Bakanlığınıza bağlı olan Kreş, Gündüz Bakımevleri ve Çocuk Kulüpleri 2828 sayılı sosyal
hizmetler kanunu kapsamında faaliyet göstermektedir. Kanunun 35/A. maddesinde, “… yönetmelikle
belirlenen koşullara göre eksiklik veya aykırılığın tespiti hâlinde il müdürü tarafından 16 yaşından
büyükler için her yıl belirlenen aylık net asgari ücret tutarının on katından elli katına kadar idari para
cezası verilir.” ibaresi yer aldığı görülmektedir. Asgari ücretin 8.506 TL olduğu göz önünde
bulundurulduğunda, bir evrak eksikliğinde bile kuruma en az 85.060 TL ceza kesilmektedir. “… aylık
net asgari ücret tutarının on katından elli katına kadar idari para cezası verilir.” düzenlenmesinin de
gerektiğini düşünüyor musunuz? Bu konu ile ilgili bir çalışmanız var mıdır?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a:
Bakanlığınızca, çocuklarımıza eğitim ve hizmet veren kurumların kira artışlarına sınırlama
getirilmesi ile ilgili bir çalışmanız var mıdır?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat Bilgin’e:

Bakanlık tarafından, okul öncesi eğitim kurumlarında İŞKUR iş başı eğitim programlarından
alınan personellerin, yönetmelik gereği çalıştırılması gereken personel statüsünde kabul edilmesi için
bir çalışmanız var mıdır?
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e:
Okul öncesi eğitim kurumlarının elektrik ve doğalgaz giderlerinde indirim yapılması ile ilgili bir
çalışmanız var mıdır?” sorularını yöneltti.