• SUR YAPIIIIIII
SİYASET Haber Girişi : 22 Mayıs 2024 10:14

Konyaaltı'nda işçi kıyımı iddiası

Konyaaltı'nda işçi kıyımı iddiası

Konyaaltı Belediyesi iflas bayrağını çekmiş durumda. Neresini tutsanız çukur ve çözülemeyecek büyüklükte sorunlarla dolu. Belediye Başkanı seçilen Cem Kotan yaklaşık 2 aylık başkanlığı döneminde daha şimdiden belediye de gelecek aylar, yıllar öncesinde yönetim zaafiyeti yaşayacağını ortaya koydu. 

Korkutucu adımlar, doğru olmayan çözüm yolları….

Belediye’de yaşanan sorunlar ve adaletsizlikler mağdur işçi ve emekçiler tarafından teşkilatımıza ulaştırılmaktadır. İşçi ve halk dostu olduğunu söyleyen Cem KOTAN yaşanan mali sorunun sadece işçi ve çalışanların  maaşlarını kesintiye uğratmakla çözmeyi düşünüyor olması ve bu sebeple adeta işçi kıyımına başlaması bunun çözümünü de mezhep ve din ayrıştırıcılığı şekilde yapmayı sürdürdüğü iddiaları korkunç boyutun detaylarını gözler önüne sermektedir 

Dil-Irk-Din-Mezhep ayrımcılığı başladı?

Ancak bu işlemin Anayasanın 10. Maddesine uygun olarak, her çalışanın dil, ırk, renk, siyasi görüş, felsefi inanç, din ve mezhep benzeri sebeplerle ayırmadan, kamu vicdanında yer edinecek şeffaflıkta gerçekleşmesi beklenirken bu yaklaşımdan uzak tavırların sergilendiği iddiası belediye de daha şimdiden iş barışını bozmaya başlamıştır. 

Şikayetlerin ardı arkası kesilmiyor

 

Emekliliğine birkaç ay kalanların dahi harcanması gibi vatandaşın ve çalışanların birçoğunun tepkisini çeken ve işçinin işsizlik sigortası   2)alamayacak durumda, ihbar ve kıdem tazminatı alamayacak şekilde   Buna ilaveten personel maaşları ödenemez durumdayken aynı nitelikte birçok personel bulunmasına rağmen bir taraftan işçi alımı yapılmaya devam edildiği iddiaları da bu karmaşalığı körüklemektedir. 

Koruma altında ki kadın işçiler de mağdur

Kadın Koruma Kanunu kapsamında, belediyenin bünyesinde çalışan ve koruma altında bulunan birkaç yıllık bir çalışan kadının, iki çocuğu ile  ortada kaldığı şeklinde yaşananlar Cem Kotan’ın hak-hukuk-adalet denkleminde doğru sonuca ulaşamadığı gözlenmektedir. 

Mesai bitiminde ahde vefasızlık

Yıllarca belediyenin her türlü faaliyetlerinde sahada ter akıtan ve en önemlisi de feslikan güreşlerinde gece gündüz emek harcayan ve emekliliğine birkaç ay kalan emektar çalışanlar, ahte vefadan uzak şekilde, mesai bitiminde telefon ile aranarak –“iş akdiniz fesh edildi çıkışınız yapıldı”  diyerek insafsızca ve vicdansızca uygulamada bulunulması iddiasının  bir açıklaması olmalı  

Mezhebine göre işten çıkartmalar

İşten çıkışlarda Mayıs ayının ortalarına kadar işçinin kıdemine veya ihtiyaç duyulan mesleğe değil  “mezhebine göre işten çıkarma yapıldığı”  keza  bu konulardaki şikayetler üzerine bu tarihten sonra yapılan mezhep ayrıcalığı nedeniyle alım ve çıkışların derlendiği Konyaaltı Belediyesinin hizmet değil siyasetin yer aldığı, düşüncelerin ve rozetlerin kapı dışında bırakılmadığı su yüzüne çıkmıştır.  

İşçi ve çalışanlar planlı olarak kandırıldı..

1 yıldan fazla çalışması bulunan işçilere, daha önceki işçi fesihlerinde Toplu İş Sözleşmesine uygun olarak sendika temsilcilerinin imzaları ile Disiplin Kurulu kararı alındığı, fesih bildirimeleri tüm kurul üyeleri tarafından imzalanarak tebliğ edildiği ve işçinin itirazını hangi 3)mercilere yapacağı açıkça bildirilmesine rağmen, bu işçilerimize İŞ AKDİ FESİH BİLDİRİMİ başlıklı A4 kağıdına, 21 Haziran 2024 tarihinde hak ettikleri ihbar ve kıdem tazminatlarının hesaplarına yatırılacağı yazılarak,  aynı zamanda  İlgili  kişi  tarafından veya herhangi bir belediye personeli tarafından imzalanmamış kağıtları zorla tebliğ ettirilerek  çıkışlarının yapıldığı, işçilerin sigorta çıkış kodunu sorgulaması üzerine 22 “Diğer Nedenler” kodu üzerinden işsizlik maaşı, ihbar ve kıdem tazminatı alamayacak şekilde çıkışları verilerek işçilerin adeta planlı olarak kandırıldığı vahim bir şekilde iddia edilmektedir.

 

İşçinin aklıyla alay edildi

Bu iddialar doğru ise, Kıdem tazminatı verilemeyen sigorta kodlarından çıkış yapıldığında SAYIŞTAY denetimlerinde tazminat veren bürokratlara yapılan ödemelerin rücu edildiğini her memurun bildiği bir durumdur, ayrıca 21 Haziran 2024 tarihi verilerek, işçinin tazminatımı alacağım en azından deyip bir aylık işe iade davası açma süresini kaçırması ve yıllarca emekleriyle hak ettikleri tazminatlarını alamamalarına yönelik çirkin ve gaddarca bir uygulamadır. Bunu sehven yaptık demek yalnızca işçilerin ve vatandaşın aklıyla oynamak demektir. 

 

Cuma namazına gidene ‘Tutanak’

Ayrıca Cuma namazına giden bazı işçilere bizzat Cem Kotan ın talimatıyla tutanak tutulduğuna dair ciddi şikayetler bulunmaktadır. Bu konuda genelge olmasına rağmen hangi güç ile insanların dini inançlarını yerine getirme özgürlükleri engellenmeye çalışılmaktadır ? Cem Kotan buna acilen cevap vermelidir. 

Sendika işçi kıyımına sessiz…

4) Daha önce bir gün geciken işçi maaşlarına tüm demokratik haklarını rahatlıkla kullanan Yetkili Sendika Belediye İş Sendikasının, Toplu İş Sözleşmesine aykırı olarak Disiplin Kurulu kararı olmaksızın yaptığı adaletsiz işçi kıyımlarına sesini çıkaramayacak kadar nasıl bir baskı altına alındığının da sorgulanması gerektiği açıktır. İşçilikten gelen bir başkanın sendikal hakların kullandırılmasında daha öncü ve istekli olması gerekirken bu sessizliğin hem sendika yetkilileri hem de belediye başkanı Cem Kotan tarafından kamuoyuna duyurulmalıdır. 

Belediye ye gelmeyin Mobing’i

Yalnızca işçi alımlarında hakkaniyete dayalı olmadan çıkarımlar yapılmamış, belediyenin başarılı bürokratlarının da asker olması veya farklı mezhepte olması gibi sebeplerle mobing ile işten usulsüzce el çektirildikleri, bazı birim müdürlerine belediyeye gelmemesi, kendisine kurum bulmasını, belediyeye gelmesi halinde personel tarafından darp edileceği veya hayatına mal olacak derecede zarar görebileceği ve böyle bir durumda belediye başkanı olarak herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını Bizzat bu personeli korumakla görevli Belediye Başkanı Cem KOTAN tarafından Belediye başkan yardımcısına iletildiği iddia edilmektedir. 

İdare hukukuna aykırı davranışlar

İddia o kadar vahimdir ki, ihalelerden sorumlu destek müdürü ile insan kaynakları müdürünün hiçbir soruşturma olmamasına rağmen 

. Bu konularda da ilgili makamlara şikayet dilekçelerinin gittiği de ifade edilmektedir.

İtibarsızlaştırma-Mobing…

 

İşçi çıkarımlarını zalimce yürüten, istedikleri gibi kıyım yapmalarına engel olacağını düşündükleri asker kökenli müdür ile belediyenin ihale süreçlerini istedikleri gibi yürüteceklerine engel olacağını 

5) düşündükleri avukat, destek hizmetler müdürünü itibarsızlaştırarak ve mobing uygulayarak kurumdan ayırmak istedikleri şüphesinin oluşmasına ve bu şüphelerin giderilmesi için acilen yetkililerce cevaplandırılmasının gerekliliği doğmuştur. 

Alevi-Sünni mevzusu Konyaaltı’nda huzuru kaçırır

Belediyeye yıllarca emek vermiş çalışanların kıdem ve ihbar tazminatlarına adeta çöktüğü, hiçbir zaman Konyaaltında sorun olmayan alevi-sunni tartışmalarını sanki ateşlemek ve Konyaaltı halkının huzurunu kaçırmak istercesine idari işlemler yaptığı iddia edilen Cem KOTAN, belediye işçilerinin maaşlarının eksik yatırılacağını ve kendisinin de 3 ay boyunca belediyeden maaş almayacağını kamuoyuna duyurmuştur. 

Belediye Başkanı Cem KOTAN’ın ; Konyaaltı Halkına neden koruma altındaki bir kadını  işten çıkardığını?  neden son bir yılda işe alınanları mezhep, siyasi referans gibi kriter ayrımı  yaparak eşitlik ve hakkaniyet içerisinde alım yapmadığnı ?  işçilere  haklı  ve geçerli sebeplerden çıkarmak yerine  belediyede 3-5 senelik kıdemleri olan, emekliliği gelen ve genel olarak Sünni mezhebinden işçileri çıkarmayı tercih ettiğini?  genelge olmasına rağmen neden Cuma namazına giden personele tutanak tuttuğunu?   Cuma Namazına gitmeyi işten atılmak için bir sebep olarak görüp görmediğini, sormak lazım …..  

                                                         TAYFUN BAYAR

                                    AK PARTİ KONYAALTI İLÇE BAŞKANI