• SUR YAPIIIIIII
ÖZEL HABERLER Haber Girişi : 16 Mayıs 2024 11:10

Kazanılmış hak arayışı !

Kazanılmış hak arayışı !

Büro Emekçileri Sendikası Antalya Şubesi Üyeler iktidarın açıklamış olduğu Kamuda Tasarruf adı altında kazanımlarını ortadan kaldıran programa karşı ve başta mülakatın kaldırılması olmak üzere, yol, ücretsiz yemek ve diğer talepleri için eylem yaptı. 

Antalya Adliyesi önünde toplanan BES üyeleri sloganlarla iktidarı protesto etti. BES üyeleri adına konuşan BES Antalya Şube Başkanı Devrim Mol,  Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açıklanan kamuda tasarruf paketini eleştirdi.

BES Antalya Şube Başkanı Devrim Mol, “İktidarları boyunca uyguladıkları ekonomi politikalarıyla kamu kaynaklarını yağma eden ve yandaşlarına servet olarak aktaranlar, sebebi oldukları ekonomik krizin faturasını; başta biz kamu emekçileri, kamu emeklileri ve toplumun dar gelirlilerine fatura etmek üzere bir kez daha kamuda tasarruf adı altında kırıntı halinde kalan kazanımlarımıza el koymak için, işe yarayacağına kendilerinin bile inanmadığı pir program açıkladılar” dedi.

 

Devrim Mol açıklamasında, “İktidarları boyunca bizlerden topladıkları vergileri, kamu işletmelerinin haraç mezat özelleştirilmesinden elde ettikleri gelirleri ve borç olarak aldıkları yabancı kaynakları “yandaşlarına ucuz sermaye” olarak aktaranlar har vurup harman savuranlar mali disiplinden bahsediyor, Hasta garantili şehir hastanelerine, geçiş garantili tünel, yol ve köprü ihalelerine kur farkı ödeyenler bugün kamu yatırım harcamalarının durdurulmasından bahsediyor, Üretim ekonomisinden uzak; kendine yeterliliği olan bir tarım ekonomisi inşa etmek yerine, saman dahil “yapılan eleştirilere, paramız var ki alıyoruz diyerek” her türlü tarımsal ürünü dışarıdan tedarik edenler, enflasyonu düşürmek için fiyat istikrarından bahsediyorlar” fadelerine yer verdi. 

KAMU YATIRIMLARI ZATEN YETERSİZ

“İktidarın açıkladığı sözde ekonomik tasarruf paketiyle; bir yandan emekçilerin kazanılmış hakları gasp edilmek istenirken öte yandan halkın nitelikli, parasız kamusal hizmet alma hakkının tasfiyesi planlanmaktadır” diyen Devrim Mol, “Bu paketle; uzaktan, esnek çalışma biçimlerini geliştirilerek yol, yemek, personel servisi, izin, fazla mesai ücreti, ikramiye gibi kamu emekçilerinin kazanılmış haklarının tasarruf adı altında gasp edilmesi, kamu emekçi ücretlerinin performansa göre belirlenerek ücret artışlarının baskılanması, taban maaşın düşük tutulması, 3 yıl boyunca kamuya personel alımını emekli olanlarla sınırlayarak var olan personelin iş yükünü artırmak, performans, kota, angarya gibi uygulamaları yaygınlaştırma, kamu hizmeti yürütülmesinde zorunlu olan temizlik, bakım gibi yardımcı hizmet ve teknik destek personeli istihdamının durdurulması, zaten yetersiz olan kamu yatırımlarını daha da azaltarak, ihtiyaç olan okul, hastane vb. kamu binalarının yapılmasının, mevcut olanlarının iyileştirmesinin durdurulması; var olan kamu sosyal tesisleri ve lojmanların satılması, kamuda güvenceli istihdam yerine güvencesiz istihdamın yaygınlaştırılması ve kamusal sosyal güvenliğin tasfiyesi amaçlanmaktadır” şeklinde konuştu. 

KAZANILMIŞ HAKLARA GÖZ DİKTİLER

BES Antalya Şube Başkanı Devrim Mol, “Kamunun yarattığı istihdam olanaklarını liyakatten uzak, mülakat adı altında yapılan sınavlarla emek hırsızlığına dönüştürerek yandaşlarına peşkeş çekerek dolduran iktidar, açıkladığı sözde tasarruf programıyla kamu emekçilerinin kazanılmış haklarına göz dikmektedir. Eğer samimi iseniz mülakatı kaldırın liyakatı tesis edin, kamu kaynaklarını heba eden kamu yöneticilerinden kurtulun çok daha fazla kamu tasarrufunun sağlandığını göreceksiniz” ifadelerini kullandı.

Devrim Mol son olarak şunları söyledi: “Kamu hizmetinden tasarruf edilmez. Eğitimden, sağlıktan, sosyal güvenlikten tasarruf edilmez. Halkın kamusal hizmet alma hakkı engellenemez.  Uyguladığınız ekonomi politikalarıyla kamu özel iş birliği projeleri adı altında yaptırdığınız döviz garantili yol, köprü; hasta garantili hastanene; yolcu garantili hava limanı gibi  işler sonucunda zengin ettiklerinizden;  kur korumalı mevduat tasarrufu ile köşeyi dönenlerden  tasarruf yapın, biz emekçilerden, emeklilerden ve yoksul halktan değil.”

Haber: Yalçın KÜÇÜK