EKONOMİ Haber Girişi : 11 Temmuz 2024 14:06

Elektrikte yeni dönem!

Elektrikte yeni dönem!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu elektrikte tüketicilere yönelik düzenlemeleri kapsayan taslak bir metin yayımladı. Buna göre 24 ay düzenli fatura ödeyen mesken aboneleri bir sonraki abonelikte güvence bedeli ödemeyecek. Kaçak elektrik kullanımıyla ilgili yeni tedbirler de devreye girecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikleri içeren taslağı resmi internet sitesinde kamuoyunun görüşüne açtı. Bu kapsamda 15 gün boyunca ilgili kurumlar ve sektörden gelecek görüşler toplanacak. Toplanan görüşler doğrultusunda ve gerekli görülmesi halinde yapılacak değişiklikler ile Kurul, taslağa yönelik nihai kararını verecek.

 

DÜZENLİ ÖDEYENLERDEN GÜVENCE BEDELİ ALINMAYACAK

Güvence bedeli borçların ödenmemesi riskine karşı alınan bir bedel olduğu için 24 ay fatura ödemelerini düzenli yapan mesken abonelerinden yeni yapacakları sözleşmelerde güvence bedeli alınmayacak.

YABANCI UYRUKLU TÜKETİCİLER İÇİN ÖZEL TARİFE

Yabancı uyruklu tüketicilerin genellikle aboneliği sonlandırmadan kullanım yerini terk etmesinin yasal takibe konu kalıntı borç tutarını artırdığını tespit eden EPDK, yeni bir önlem aldı. Taslağın kabul edilmesi halinde tahsilat riski sebebi ile yabancı uyruklu tüketicilerin ilk abonelik işlemlerinde mevcut güvence bedeli yüzde 50 daha fazla alınarak tahsilat riski azaltılacak. Fatura ödemelerini 24 ay boyunca düzenli yapan yabancı uyruklu mesken aboneleri de bir sonraki aboneliklerinde güvence bedeli ödememe hakkına sahip olacak.

KAĞIT VE ZAMAN İSRAFININ ÖNÜNE GEÇİLECEK

Sektörün dijitalleşen dünyaya uyumu için kağıt ve zaman israfının önüne geçilecek. Yüz yüze yapılan ve çok sayıda sayfa içeren perakende satış sözleşmelerinde aboneye imza için şart koşulmayacak. Bunun yerine temel bilgileri içeren özet niteliğinde bir sayfa, abonenin imzasına sunulacak. Sözleşmenin tamamı ise dijital ortamda aboneye iletilecek.

Sonlandırılan perakende satış sözleşmesi kapsamında unutularak talep edilmeyen ve iadesi yapılamayan kalıntı güvence bedeli bütün imkanlar kullanılarak hak sahibine ulaştırılacak. Ancak hak sahibine ulaşılamayan hallerde oluşan toplam meblağ, bütün Türkiye'nin faydasına olacak şekilde tarifeden düşmek suretiyle tüm tüketicilere tarife düşüşü olarak yansıtılacak. (İlgili abonelerin güvence bedeli hakkı ise baki olacak ve talebi halinde ilgili şirketlerin söz konusu bedeli ödeme yükümlülüğü devam edecek)

KAÇAK ELEKTRİKLE MÜCADELEDE YENİ DÖNEM

Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler, kaçak elektrik kullanımına yönelik yeni tedbirleri de içeriyor. Kaçak elektrik tespit, tahakkuk, faturalandırma ve tahsil aşamalarında şirketlerin uygulamalarında görülen eksiklikler ortadan kaldırılacak. İlgili işlemler açısından dağıtım şirketleri arasında uygulama birliği sağlanacak.

Kaçak kullanım ceza katsayısı arttırılacak, kaçak kullanımı tespit edilen kişiler daha fazla ceza ödeyecek. Yüksek kaçak oranlı bölgelerde herhangi bir asayiş sorununa meydan vermeden kaçak miktarı tespiti ve önlenmesi için her türlü teknolojik imkan ve veri kullanımı arttırılacak.

Kaçak elektrik faturalarına dair borç kapsamında borç sahibine bildirim yapmadan dağıtım şirketi tarafından yasal takip işlemi başlatılmayacak. Öncelikle yüksek ceza katsayılı kaçak tüketim faturası düzenlenecek, bu faturanın ödenmemesi halinde dağıtım şirketi bildirim yaparak icra yoluna gidecek. Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği taslağı, kamudan ve sektörden gelecek görüş ve öneriler doğrultusunda Kurul tarafından yapılacak değerlendirmenin ardından son şekli verilerek hayata geçirilecek.