• SUR YAPIIIIIII
EĞITIM Haber Girişi : 08 Mayıs 2024 11:33

Eğitim müfredatı eleştirisi

Eğitim müfredatı eleştirisi

 

Batı Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (BAKSİFED), Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen ve "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adı altında duyurulan yeni eğitim müfredatına yönelik önemli bir açıklama yaptı. Federasyon, bu müfredatın toplumsal uzlaşma ile sonuçlandırılması gerektiğini vurguladı.

 

BAKSİFED Başkanı Mustafa Cengiz, “Ülkemizin yarınları için hayati önem taşıyan ‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ için verilen bir haftalık askı süreci yetersizdir” dedi.

 

STK’LAR DAHİL EDİLEREK PLANLANMALI

Başkan Cengiz, “Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tüm öğretim kademelerini kapsayan ve "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adıyla kamuoyuna duyurulan ‘yeni müfredat taslağı’ gelecek nesillerimizi, çağın ve toplumun ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde onları gelişmiş toplumlar düzeyine taşıyacak bir sistem midir? Bu sorunun cevabı, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile farklı görüşlerden eğitim paydaşları müfredatın hazırlık sürecine dahil edilerek verilmelidir” ifadelerini kullandı.

 

“Dünyanın değişim hızı her geçen gün artmaktadır” diyen Mustafa Cengiz, “Çocuklara ve gençlere Türkiye’nin mevcut sorunlarına çözüm üreten aynı zamanda 21. yüzyılın ihtiyaçlarına uygun, çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandıracak bir eğitim modeli hazırlanmalıdır. Uygulanacak eğitim politikasının her derecesinin hiçbir tereddüde yer vermeyerek net ve açık bir şekilde ifade edilmesi gerekmektedir. Süreç şeffaf bir şekilde yönetilmelidir” şeklinde konuştu.

 

DÜNYADA UYGULANAN SİSTEME BAKILMALI

BAKSİFED Başkanı Mustafa Cengiz, “Bu süreçte dünyada uygulanan eğitim sistemleri göz önünde bulundurulmalı, öğretmenlerin eğitim verecekleri alanlardaki yeterlilikleri incelenmeli ve programı test edecek bir pilot uygulama öngörülmelidir. Türkiye Cumhuriyeti’nin eğitim modelini anlatan sistemin ismi de Türkçe olmalıdır. Ülkemizde uygulanması planlanan eğitim sisteminde yapılması gereken en önemli değişikliklerden birisi "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" ismi olacaktır; çünkü “Maarif” Türkçe bir kelime değildir” açıklamasında bulundu. 

 

YENİ BİR EĞİTİM YOLU BULUNMALI

Mustafa Cengiz, “Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’ni kurarken bir yandan Kurtuluş Savaşı’nın kazanılması için askerî alanda büyük çaba harcamış, bir yandan da ülkemizin geleceğini sağlam temellere oturtabilmek çağdaş eğitim sistemleri üzerinde çalışmalar yapmıştır. Bizlere,” Yanlış çizilmiş eski yollarda şöyle veya böyle yürümenin nasıl olacağının tartışılmasını değil, ileri sürdüğü şartları kapsayan yeni bir eğitim yolunun bulunup millete göstermek ve o yolda yeni nesillere rehberlik yapmak gerektiğini” vurgulamıştır. Cumhuriyet’imizin 2. Yüzyılında eğitim alanında yapılacak olan reformlar hazırlanırken Atatürk’ün bizlere göstermiş olduğu yol dikkate alınmalıdır” şeklinde konuştu.

 

ORTAK MESELE OLARAK GÖRÜLMELİ

Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yakışır, çağın ve toplumun ihtiyaçlarına cevap verecek bir eğitim sistemi ile bilimsel yöntemlere ağırlık verilmesi gerektiğini dile getiren Cengiz, “Zira akıldan, bilimden, çağdaşlıktan, evrensel değerlerden uzak, milli ve manevi değerler üzerine oturtulmuş bir eğitim sistemi ülkemizin yarınları için derin bir kaygı yaratacaktır. Bu nedenle, herkesin ortak meselesi olarak görmesi gerektiği ‘yeni eğitim sitemi modeli’ toplumda kutuplaşmaya neden olmayarak çağdaş uygarlık seviyesinde geliştirilmeli ve hayata geçirilmelidir” dedi.

 

Haber: Yalçın KÜÇÜK