• SUR YAPIIIIIII
ÖZEL HABERLER Haber Girişi : 07 Haziran 2024 11:01

'Durum kötüye gidiyor'

'Durum kötüye gidiyor'

TÜRK-İŞ 1 Nolu Şube Başkanı Cemil Ünal, "Türkiye dahil olmak üzere, tüm dünyada çalışanların hakları daha kötüye gitmeye devam etmekte" dedi.

SON 25 YILIN EN KÖTÜSÜ

Cemil Ünal, "Dünyada çalışanların önemli bir bölümü; yıllardır güvencesizlik, sendika karşıtlığı, yoksulluk, işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin yetersizliği gibi birçok sorunla karşı karşıyadır. Geçtiğimiz yıl iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle çok sayıda işçi hayatını kaybetmiştir.  Yaşanan bu iş cinayetlerinin ve dünya emekçilerinin yaşadığı sorunların merkezinde insanı ve çalışanı yok sayan aşırı kar hırsı bulunmaktadır. Ülkemde de, dar ve sabit gelirlilerin durumu son 25 yılın en kötü noktasındadır" ifadelerini kullandı.

ÇOK KAZANANDAN ÇOK VERGİ

Yüksek enflasyon nedeniyle geçim şartlarının ağırlaştığını dile getiren Başkan Ünal, " Ücretliler satın alma gücünü kaybetmiş, çalışanların üzerindeki ağır vergi yükü sebebiyle gelir adaleti bozulmuştur.  Yapılacak düzenlemeyle az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmalıdır.  COVID-19 salgını, depremler ve savaşlar da en çok işçileri, işsizleri ve dünyanın dört bir yanındaki yoksulları etkilemektedir. Özellikle savaşlar nedeniyle işyerleri yıkılmış, işçilerin gelirleri, birikimleri ve aileleri yok olmuştur" şeklinde konuştu.

BEDEL ÖDENMEYE DEVAM EDİLİYOR

Sadece türkiye'de değil tüm dünyada sendikal hakların geriye gittiğini aktaran TÜRK-İŞ 1 Nolu Şube Başkanı Cemil Ünal, "Tüm dünyada çalışanlar, emekliler, asgari ücretliler bedel ödemeye devam etmekte, sendikal haklar geriye gitmektedir. ILO Sözleşmelerinin sendikal hakları ve çalışma koşullarını düzenlemede önemli bir etkisi vardır. Ancak çok sayıda ülkede, bu sözleşmelerin birçoğu uygulanamaz hale gelmiştir.  Bunun temel nedeni, özellikle çok uluslu şirketlerin sendikal haklar üzerinde uyguladığı baskılardır.  Her alanda kuralsız çalıştırma yaygınlaşmış, çalışma koşulları bozulmuştur.  Çalışma hayatının sorunlarının çözülebilmesi için ülkeler tarafından kabul edilen ve onaylanan ILO Sözleşmeleri tam olarak uygulanmalıdır" açıklamasında bulundu.

SENDİKALAŞMAYA SAYGI GÖSTERİLMELİ

"Türkiye’de kamu görevlilerinin örgütlenme ve toplu pazarlık haklarını düzenleyen 4688 Sayılı Kanunundan kaynaklı sorunlar bulunmaktadır" diyen Başkan Cemil Ünal şöyle konuştu: "Kamu görevlilerinin, örgütlenme özgürlüğüne ve sendika seçme hakkına tam olarak saygı gösterilmelidir. Farklı gerekçelere dayalı ayrımcı uygulamalara son verilmelidir. Geçtiğimiz yıl ülkemizde, Cumhuriyet’in 100. yılını kutladık. Geçen 100 yılın 50 yılı, terör örgütleriyle mücadeleyle geçti. Maalesef belirtmeliyim ki, bazı gelişmiş ülkeler bu örgütlere silah da dahil olmak üzere her türlü desteği vermektedir. Günümüzde terör, uluslararası düzeyde çözüm gerektiren bir sorun haline gelmiştir."


Haber: Yalçın KÜÇÜK