• SUR YAPIIIIIII
ÖZEL HABERLER Haber Girişi : 06 Haziran 2024 11:34

BALBEY’İ KURTARIN ÇAĞRISI

BALBEY’İ KURTARIN ÇAĞRISI

Mimarlar Odası Antalya Şube Başkanı Hasan Çerçiler, Balbey Mahallesi'nin mevcut durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. 

Çerçiler, Balbey Mahallesi'nin çöküntü alanı olmaktan çıkarılması gerektiğini vurguladı. Son aylarda basında Balbey Mahallesi ile ilgili çeşitli görüşlerin yer aldığına dikkat çeken Çerçiler, Mimarlar Odası Antalya Şubesi’nin 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri öncesi hazırladığı Seçim Manifestosu’ndaki Balbey ile ilgili görüşlerinin kamuoyuna hatırlatılmasının gerekli hale geldiğini belirtti.

“Balbey uzun süren ihmaller sonucu 2015 yılına gelindiğinde adeta sorunlarla yüklü kent merkezinde çöküntü alanına dönüşmüştür” diyen Hasan Çerçiler, “Alanın Yenileme Alanı ilan edilmesi için alınan meclis kararı ve alana ilişkin veriler içeren dosya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderilmiştir. Balbey Kentsel Sit Alanı ve Çevresini kapsayan yaklaşık 16 ha’lık alan 23.03.2015 tarihli ve 2015/7456 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden Yenileme Alanı ilan edilmiş olup 24.04.2015 tarihli ve 29336 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yürürlüğe girmesi ile birlikte Antalya Büyükşehir Belediyesince çalışmalar başlatılmış, Koruma konusunda yaptığı birçok proje ile tanınan Antalya dışından bir uzman mimar çalışmalara yardımcı olmak amacıyla Antalya’ya çağrılmıştır. Yenileme Yasasının ve yönetmeliğinin hiçbir maddesinde Yenileme alanında plan yapılacağı veya plan revizyonu yapılacağı yer almamaktadır” ifadelerini kullandı.

BALBEY’İN TARİHİ VE ÖNEMİ

Balbey Mahallesi, Akdeniz Bölgesi'nde, Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yer almakta olup, yaklaşık 6 hektarlık bir kentsel sit alanına sahiptir. Antalya’nın en eski mahallelerinden biri olan Balbey, tarihi sokak dokusu ve Antalya geleneksel mimari örneklerini barındırması nedeniyle önem taşımaktadır. Mahalle, Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından korunması gerekli sokaklar ve yapılar listesine alınmıştır.

UZUN SÜREN İHMALLER

Hasan Çerçiler, uzun süren ihmallerin Balbey Mahallesi’ni 2015 yılına gelindiğinde sorunlarla yüklü bir kent merkezinde çöküntü alanına dönüştürdüğünü söyledi. 2015 yılında Balbey Kentsel Sit Alanı ve çevresi, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Yenileme Alanı ilan edilmiştir. Bu karar, Balbey'in sorunlarını çözmek ve mahalleyi yeniden canlandırmak amacıyla alınmıştır.

YENİLEME ÇALIŞMALARI VE GELECEK PLANLARI

Balbey Mahallesi’nde yapılan çalışmalar kapsamında, Koruma Amaçlı İmar Planı ve Kentsel Tasarım Projeleri hazırlanmış, bu projeler Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanmıştır. Ancak, yenileme alanı ilanı üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen Balbey’in sorunları tamamen çözülememiştir. Çerçiler, 31 Mart 2024 sonrası yönetimin, geçmiş dönem çalışmalarını değerlendirerek yeni bir yol haritası çizmesi gerektiğini belirtti. Tüm alan için yeni bir imar planı ve kentsel tasarım projesi hazırlanmasının önemini vurguladı.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

Hasan Çerçiler, Balbey Mahallesi'nin çöküntü alanı olmaktan kurtarılması için bazı çözüm önerilerinde bulundu. Mülk sahiplerinin projelerini belirlenmiş genel şartlar dahilinde Büyükşehir Belediyesi tarafından denetlenmek koşuluyla kendi belirledikleri müteahhitlerle gerçekleştirebileceğini ifade etti. Bu sayede, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin maddi bir külfet yüklenmeden garantör ve denetçi olarak süreci yönlendirebileceğini belirtti. Çerçiler, bu tür projelerin mülk sahiplerinin taşınmazlarını değerlendirerek maddi katkı sağlamalarının sağlanabileceğini ekledi.

Haber: Yalçın KÜÇÜK