AKS’da 2019 Bahar dönemi seminerleri başlıyor!

16 Ocak 2019 - 12:01

 

Sanat tarihi, fotoğraf ve felsefe alanında 2017 yılından bu yana aralıksız devam eden ve 150’yi aşkın katılımcıyı ağırlayan AKS Yetişkin Eğitimleri programı, 2019 bahar sezonunda da çeşitlenerek devam ediyor.

Her biri toplamda 20 saat olarak planlanan ve sonunda “katılımcı sertifikası” verilecek eğitime katılım bedeli ₺650. Öğretmen, öğrenci, AKS kart sahipleri ve 65 yaş üzeri katılımcılar için katılım bedeli ₺500. Bütün seminerler, en az 10 kişilik katılım sağlanınca açılacaktır.

Detaylı bilgi: 0 242 242 0 257

Herkes için Çağdaş Sanat
Program Yürütücüsü: Öğr.Gör. Dr. Ebru Nalan Sülün
2 Şubat 2019’dan itibaren 10 hafta boyunca her cumartesi 10:30 – 12:30

Bu program, batı sanatında 19. yüzyıldan günümüze var olan sanat akımlarını, sanatçıların estetik deneyimlerini, dönemin sosyo-kültürel gelişimleri ve etkileşimleri ile incelemeyi amaçlar. Program dahilinde; sanat akımlarını şekillendiren sanatçıların eserlerini analiz etmek, sanat eserleri ile izleyeni arasındaki ilişkiyi zenginleştirmek amaç edinilmektedir.
Programın ilk yarısında Avrupa’da 19. Yüzyılda gelişen sanat akımları incelenecek, ikinci yarısında ise 20. yüzyılda gelişen sanat akımları ve sanatçılar kronolojik olarak analiz edilerek tartışılacaktır.

Program:
1. Hafta: Fransız İhtilali ve Sanata Etkileri
2. Hafta: 19. Yüzyıl Sanatına ve Sosyal Ortamına Genel Bakış
3. Hafta: Neoklasik Sanat- Romantizm- Realizm- Sembolizm
4. Hafta: Empresyonizm- Post Empresyonizm: Van Gogh- Gauguin- Cezanne
5. Hafta: Fovizm – 20. Yüzyıl Sanatı- Genel
6. Hafta: Kübizm-Fütürizm- Konstrüktivizm- DADA- Sürrealizm
7. Hafta: II. Dünya Savaşı- Sanata Etkileri ve Post-Modernizm
8. Hafta: Taşizm- Pop Art- Op Art- Hiper Realizm
9. Hafta: Yeni Gerçekçilik- Minimalizm-Kavramsal Sanat- Fluxus- Land Art
10. Hafta: Video Art- Performans Sanatı- Body Art ve Güncel Sanat Ortamı- Değerlendirme

Ebru Nalan Sülün: Ebru Nalân Sülün 1997 yılında Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nden mezun oldu. Resim Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Halen Akdeniz Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nde doktora eğitimini “Türkiye’de Çağdaş Sanat Koleksiyonerliği (1990-2010)” başlıklı tezi ile sürdüren Sülün, 2001 yılından itibaren Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Eğitim Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Sülün, Sanat Tarihi Bölümü ve Güzel Sanatlar Fakültesi’nde batı sanatı ve çağdaş sanat ile ilgili dersleri yürütmektedir. Ebru Nalân Sülün, I. Antalya Resim Festivali yürütme kurulu üyeliği ve festival sergisi koordinatörlüğü, Fırat Arapoğlu ile birlikte “Beden-Mekân Video-Enstalasyon Sergisi”, Akdeniz Art 1. Akdeniz Sanat Günleri özel sergi koordinatörlüğü, Merkez Bankası Sanat Koleksiyonu sergi danışmanlığı ve Merkez Bankası Sanat Koleksiyonu’ndan seçki sunan “Gerçeklikler ve İzdüşümler” , “Anlam ve Mahiyet” ve 50. Altın Portakal Film Festivali kapsamında açılan “Memento&Memory”, Antalya Old Town Festivali- 2016 “Wısh&Hope” küratörlüğünü yaptığı sergiler arasındadır. Ulusal ve uluslararası sempozyumlar için sanat üzerine bildiriler kaleme alan Sülün, bu çalışmalara ek olarak Sanat Dünyamız, Genç Sanat, Art-ist actual, Art-ist modern, Artam gibi dergiler ve Cumhuriyet Gazetesi için de pek çok eleştiri yazısı kaleme almıştır. Sülün ayrıca, Antalya Kadın Müzesi’nin danışma kurulunda yer alıp müze kapsamında açılan sergilere de küratöryel destek vermeye devam etmektedir. Sülün’ün “Habip Aydoğdu- KIRMIZI” ve “Antalya’da Erken Cumhuriyet Dönemi Kültür-Sanat Ortamı” isimli iki kitabı bulunmaktadır. L’Association Internationale des Critiques d’Art-AICA Internationale (Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği) üyesi olan Ebru Nalân Sülün, 2014 yılı itibari ile aynı derneğin Türkiye şubesinin yönetim kurulu üyeliğine seçilmiştir.

Herkes için Türkiye’de Modern Sanat
Program Yürütücüsü: Öğr. Gör. Dr. Ebru Nalan Sülün
2 Şubat 2019’dan itibaren 10 hafta boyunca her cumartesi 13:30 – 15:30


Türkiye’de 19. yüzyılın sonu batılılaşma dönemi ile başlayan sanatın 20.yüzyıldaki gelişimini incelemeyi hedefler. Program dahilinde; Osmanlı’da Batılılaşma Dönemi, Erken Cumhuriyet Dönemi (1923-1950) ve 1950 sonrasında gelişen Türkiye sanatı sosyo-kültürel boyutları ile incelenir. Programın ilk yarısında; Osmanlı’da Batılılaşma Dönemi ve Erken Cumhuriyet Dönemi (1923-1950)’nde gelişen sanat eserleri dönem etkileşimleri ile analiz edilir. Programın ikinci yarısında ise; 1950’den sonra Türkiye’de çağdaş sanatın gelişimi, sanatçılar, sanat eserleri, sanat kurumları incelenir.

Program kapsamında; son iki ders kapsamında İstanbul Bienali, çağdaş sanat fuarları, Türkiye’de galericilik, sanat koleksiyonerliği sanat yönetimi bağlamında incelenir ve analiz edilir.

1. Hafta: Osmanlı İmparatorluğu’nda Batılılaşma Dönemi- İlk Sanat Akademisi
2. Hafta: Sanayi Nefise Mektebi ve Osman Hamdi Bey Sanatı
3. Hafta: Sanayi Nefise Mektebi, Heykel Sanatı ve Mimarlık
4. Hafta: 1914 Çallı Kuşağı ve Sanatı
5. Hafta: Erken Cumhuriyet Dönemi Resim Sanatı (1923-1950)
6. Hafta: Erken Cumhuriyet Dönemi Heykeli ve Mimarlık (1923-1950)
7. Hafta: Müstakil Ressam ve Heykeltraşlar Birliği ve D Grubu
8. Hafta: Yeniler- Liman Grubu ve Türkiye’de Soyut Sanat
9. Hafta: İstanbul Bienali-Sanat Fuarları ve Güncel Sanat Ortamında Yaklaşımlar
10. Hafta: Müzayedecilik, Koleksiyonerlik ve Güncel Sanat Piyasası – Değerlendirme

Sanat Eseri Çözümlemeleri II
Program Yürütücüsü: Öğr. Gör. Dr. Ebru Nalan Sülün
7 Şubat 2019’dan itibaren 10 hafta boyunca her perşembe 18:30 – 20:30

Program kapsamında sanat eserleri; sosyolojik, felsefi, siyasi, psikolojik içerikleri ile incelenecektir. Bu programın en önemli amacı; sanat eserlerinin ikonografik çözümlemelerinin gerçekleştirilmesi ile yapıt içeriklerinin ve estetik niteliklerinin tartışılmasını sağlamaktır.

Bir sanat eseri ile karşılaştığında izleyen; eserin estetik niteliklerinin yanı sıra anlamsal çözümlemelerine de ihtiyaç duymaktadır. Sanat Eseri Çözümlemeleri programı kapsamında sanat eserlerinin gösterge bilimsel analizleri de gerçekleşecektir.

• Program; haftada 2 saatten oluşacak ve 8 hafta sürecektir.
• Haftada 2 eser analiz edilecek ve 8 hafta sonunda 16 sanat yapıtı incelenmiş olacaktır.
• Bu kapsamda; her hafta çözümlenecek olan sanat yapıtları eğitmenin danışmanlığında program katılımcıları ile birlikte belirlenecektir.
• Seçilecek eserler; resim, heykel, seramik, fotoğraf, video, enstalasyon, kavramsal sanat gibi farklı sanat mecralarında üretilmiş eserlerden seçilmekle birlikte eser çözümlemelerinde kronolojik bir bakış açısı yönlendirici olacaktır.
Ders kapsamında 20 – 21. yüzyıl eserleri incelenecektir.

Fotoğrafta Proje Geliştirme Atölyesi
Program Yürütücüsü: Öğr. Gör. Dr. Handan Dayı
16 Şubat’tan itibaren her cumartesi günü 16:30-18:30 arası


Fotoğraf araçların hızla yayılarak cebimize kadar girmesiyle bir yandan görsel dünyamız inanılmaz bir hızla genişlerken öte yandan fotoğraf da kendimizi ifade etmenin, söz söylemenin aracı haline geldi. Fotoğrafta Proje Geliştirme Atölyesi, kendimizi fotoğrafla doğru ifade etmenin yolları üzerine yoğunlaşıyor. Hangi konuyu fotoğraflaştıracağını bilmek / hissetmek, görsel hikâye / kurgu oluşturmak, kurguyu destekleyen kareleri yakalamak, fotoğrafları seçmek ve bu seçkiyi sanatsal bir bakış açısıyla sunabilmek seminerde ele alınacak başlıca konular. Fotoğraf sanatı ve pratiğinde düşüncenin projeye dönüşme sürecine odaklanan seminer 10 hafta sürecek.

Handan Dayı:  1968’de İzmir’de doğdu.  1994’te Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümünden mezun oldu. On yıl İstanbul’da çeşitli fotoğraf ajanslarında asistanlık ve sonrasında serbest tanıtım fotoğrafçılığı yaptı. 2002 yılında Akdeniz Üniversitesi Fotoğraf Bölümünde Öğretim Görevlisi olarak göreve başladı. Halen aynı kurumda görevine devam eden Handan Dayı, Stüdyo Teknikleri, Deneysel Fotoğraf, Moda fotoğrafı derslerini yürütmektedir. Ayrıca ulusal ve uluslar arası kişisel ve karma sergi, sempozyum, çalıştay (workshop) vb. etkinliklere katılmıştır.

Varoluş Mektebi: Sinemada Felsefe
Program Yürütücüsü: Öğr. Gör. Doç. Dr. Cihan Camcı
17 Şubat’tan itibaren 10 hafta boyunca her pazar 14:00 – 16:00

Platon, “görünen o ki, varoluş deyimini kullandığınızda uzun süredir ne demek istediğinizin farkındasınız. Biz de bir zamanlar onu anladığımızı düşünüyorduk, ama şimdi şüpheye düşmüş durumdayız” diyor.

Bu seminerlerde biz de varoluşun anlamını bir daha düşüneceğiz. Platon, Sokrates karakteriyle varoluşun anlamını düşünürken bazen ciddi, bazen de şakacı, ironik, oyunculdur. Orhan Pamuk “tuhaf ve şaşırtıcı olanı aramalıymışız; evet, dünyanın bu bıkkınlık verici sıkıcılığına karşı yapabileceğimiz belki de tek şey buymuş” der.

Tuhaf Türkçe’de alışılmadık, ilginç, renkli, eğlenceli hatta münasebetsiz hal anlamlarına geliyor. Tuhafiye dükkânlarının ismi de bu kökten, beklenmedik, sürpriz, şaşırtıcı, renkli, oyuncul, karnavalımsı anlamından türemiş.
Sinema, Platon’un anlamından şüpheye düştüğü varoluşun, anladığımızı sandığımız sınırlarını esneten bir tuhafiye dükkânı gibidir. Bu yüzden de varoluşun anlamını bir daha düşünmek için çok güzel bir olanak sunar. Bu seminerlerde varoluşun komik, hafif, bazen şiirsel ve şakacı, tuhaf hallerinin sinemadaki yansımalarını göreceğiz.

Bergman’ın Persona filminde, öteki olarak varoluşu konuşacağız. Yaratıcı Asilzade Don Quijote’yi gerçekleşemeyecek olanı arayan tuhaf bir inatçı olarak yorumlayacağız. Abbas Kiyarüstemi’nin Kirazın Tadı’nda yönetmenin ölümün soğukluğunu hafifletişini, Passolini Decameron ve Bunuel’in Viridiana filmlerinde şakacılığı yorumlayacağız. Jim Jarmusch’un şiirsel komikliğini, Kundera’da komiğin zalimliği kavramını tartışacağız. Nuri Bilge Ceylan’ın Bir Zamanlar Anadolu, Kış Uykusu ve Ahlat Ağacı’nda da, Woody Allen’ın hemen tüm sinemasında da, varoluşun anlamının tuhaflığını Sokratik bir ironi olarak düşüneceğiz…

Filmlerden kesitler izleyecek, izlediklerimizi sinema tekniği açısından değil, tematik olarak tartışacağız. Belli sahneleri izleyeceğimiz film listemiz, şimdilik, aşağıdaki gibi, önerilerle geliştirilebilir.
Filmler: Persona – Ingmar Bergman; Turist- Ruben Östlund; Ahlat Ağacı, Kış Uykusu, Bir Zamanlar Anadolu’da – Nuri Bilge Ceylan; Don Quixote, David Beier, Dave Dorsey; Kafka – Soderbergh; Winter Light – Charlie Kaufman; Wings of Desire, Paris Texas – Wim Wenders; Boyhood – Richard Linklater; A Ghost Story – Dawid Lowery; Büyük Lebowski, Fargo – Coel Kardeşler; Ikiru – Akira Kurosowa; Songs From Second Floor – Roy Anderson; Blind Chance – Kryzstof Kieslowski; Being There – Hal Ashby; Varolmanın Dayanılmaz Hafifliği – Philip Kaufman; Ucuz Roman – Quentin Tarantino

Doç.Dr. M. Cihan Camcı: Doktorasını, TÜBA Bütünleşik Doktora Bursu’yla Essex Üniversitesi ve ODTÜ’de tamamlayan, Doç. Dr. Cihan Camcı, Akdeniz Üniversitesi Felsefe bölümünde çalışmaktadır. Başlıca çalışma alanları dil felsefesi ve pragmatizm, fenomenoloji ve varoluşçuluk, sanat felsefesi, özellikle sinema ve edebiyat eleştirisi, kimlik olan Camcı’nın, pek çok yayınlanmış ulusal ve uluslararası kitap bölümü, ulusal basında yayınlanmış yorum yazıları, makalesi ve Heidegger üzerine bir kitabı vardır.
Osmanlı Sanatı
Program Yürütücüsü: Prof. Dr. Yıldıray Özbek
2 Şubat 2019 Cumartesi gününden itibaren 10 hafta boyunca her Cumartesi 16:00-18:00

600 yıllık varlığını farklı coğrafyalarda çok dinli, çok dilli ve çok uluslu bir devlet olarak sürdüren Osmanlı İmparatorluğu’nda sanatın siyasî, ekonomik ve sosyo-kültürel bağlamda ele alınacağı bu seminer, mimarlık ve resim sanatına odaklanacak; 10 haftalık seminer süresinin 7 haftası mimarlık, 3 haftası ise resim sanatına ayrılacaktır.

Osmanlı mimarlığının kuruluş yılları, klasik dönem ve batılılaşma dönemi olarak üç evrede ele alınacağı seminer kapsamında yapı türleri, kronolojik bir yaklaşımla, tasarım ve mekânsal özellikleri, bezemeleri, ilişkili olduğu kültür çevreleriyle bağlantılarıyla ele alınacak, ağırlıklı olarak Türkiye coğrafyasındaki yapılar anlatılacaktır.
Osmanlı Resim Sanatı ise konular, atölyeler, nakkaşlar ve baniler (Patronlar) başlıklarıyla ele alınacak, 15.yüzyılda ilk örnekleri görülen Osmanlı minyatürlerinin dönemler içinde geçirdiği evrim, 18.yüzyılın ikinci yarısından itibaren görülmeye başlayan duvar resimleri müfredatın temel konularını oluşturacaktır.

Prof. Dr. Yıldıray Özbek: 1988 yılında Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümünden mezun oldu. Aynı bölümde yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. 1989-92 arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda çalıştı. Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümünde başlayan öğretim üyeliğini 2009 yılından bu yana Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi bölümünde sürdürmektedir. Daha çok Osmanlı sanatına yönelik çalışmaları bulunmakla birlikte, son yıllarda duvar resimleri ve Erken Cumhuriyet Dönemi Okul Yapıları üzerine araştırmalar yapmaktadır.

Orta Asya’dan Anadolu’ya, Şamanlıktan İslamiyete: Türk Sanatı
Program Yürütücüsü: Öğr. Gör. Hayal Güleç
3 Şubat 2019’dan itibaren 10 hafta boyunca her pazar günleri 11:00 – 13:00

Asya’da Çin, Japon, Hint gibi büyük uygarlıkların oluşturduğu ortamda filizlenen İslamiyet Öncesi Orta Asya Türk Sanatı’ nın gelişimi ve İslamiyet ve Arap kültürleriyle harmanlanması sürecini incelemeyi hedefleyen program, Orta Asya Türkleri’nin steplerdeki göçer dünyalarından başlayarak Anadolu’ya yolculukları sırasında karşılaştıkları kültürlerle etkileşimlerini, ilk İslam devletleri, Emeviler, Abbasiler, Türk İslam Devletleri, İran, Mısır, Suriye’de gelişen uygarlıklarını mercek altına alıyor. Öğretim görevlisi Hayal Güleç yürütücülüğünde 10 hafta sürecek olan Türk Sanatı seminerinde ele alınacak konu başlıkları şöyle:

1-Step (Göçebe) Sanatına Genel Bakış
2-İslamiyet Öncesi Orta Asya Sanatı: Hun, Göktürk ve Uygur Sanatları (Kurganlar-Pazırık Kurganı, Balbal-Bozkır Heykeltraşlığı)
3-İlk İslam Devletleri Sanat ve Mimarisi: Hz. Peygamber devri, Dört Halife dönemi, Emeviler ve Endülüs Emevileri, Abbasi ve Fatimiler (Mescid-i Nebevi, Şam Ümiyye Cami, Kudüs Kubbet-üs Sahra, Ürdün Kuseyr Amra ve Mişatta Sarayları, İspanya Kurtuba Camii ve Elhamra Sarayı)
4- İlk Türk İslam Devletleri: Karahanlılar ve Gazneliler (Deggaron Cami, Talhatan Baba Cami, Mufakki Atari Cami, Kalan Minaresi, Arap Ata Türbesi, Talas İbn-i Bibi ve Balaca Hatun türbeleri, Ribat-ı Melik, Dahistan, Akçakale ve Daye Hatun Kervansarayları, Leşger-i Bazar Ulu Cami ve Sarayı)
5- Büyük Selçuklu Sanatı’nın Oluşum Ortamı ve İran İslam Kültür Ortamında Türkler (İsfahan Mescid-i Cuması, Damgan Mescid-i Cuması, Sultan Sencer Türbesi, Ribat-ı Annuşirvan, Ribat-ı Zafarani, Ribat-ı Şerif kervansarayları )
6- Orta Doğu ve Mısır’da Türk Sanatı ve Mimarisi: Suriye, Irak, Zengi devleti, Mısır, Memluk devleti (Şam Şifahanesi, Musul Ulu Camii, Kahire Tolunoğlu Camii)
7- Hindistan’da Babürlü dönemi (Kutup Minar, Fethpür Camii Mescidi, Tac Mahal)
8. Anadolu Selçukluları: Dini Yapılar, Sivil Yapılar ve Anadolu Selçukluları süsleme sanatları

Hayal Güleç: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümünden sonra Süleyman Demirel Üniversitesi İslam Tarihi ve Sanatları ana bilim dalında yüksek lisansını tamamladı. Halen aynı üniversitede doktora çalışmalarını sürdüren Hayal Güleç, aynı zamanda Sanat Tarihi Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.

  • Adınız ve Soyadınız

  • E-Posta Adresiniz (Yayınlanmayacak)

  • Yorumunuz

© 2014 Haber Seri Tüm Hakları Saklıdır.